Nhà phố 1282 Phạm Văn Đồng Linh Tây Thủ Đức

8.300.000.000