Bán nhà hàng Karaoke Nice Bình Thọ Thủ Đức

240.000.000