Nhà phố bên sông phạm văn đồng đường 23 giá 8ty3

8.300.000.000