Dịch Vụ Giải Quyết Tranh Chấp Đất Đai – Tuấn Lộc Real

Dịch Vụ Giải Quyết Tranh Chấp Đất Đai - Tuấn Lộc Real

Tranh chấp đất đai là một trong những sự việc được diễn ra phổ biến trong thời kì hiện nay. Việc tranh chấp này ngày càng diễn ra phức tạp, rắc rối và khó giải quyết hơn. Để giải quyết mọi thứ ổn thỏa, đúng quy định của pháp luật hãy đến với Công ty TNHH Phát triển nhà đất Tuấn Lộc – Tuấn Lộc Real.

Dịch Vụ Giải Quyết Tranh Chấp Đất Đai - Tuấn Lộc Real
Dịch Vụ Giải Quyết Tranh Chấp Đất Đai – Tuấn Lộc Real

1 Một số kiến thức cơ bản

1.1 Tranh chấp đất đai là gì?

Theo như văn bản được pháp luật ban hành ở Khoản 24 Điều thứ 3 Luật Đất đai năm 2013 đã quy định

Tranh chấp đất đai là sự việc tranh chấp về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều mối quan hệ để tranh giành được quyền sở hữu tài sản trên đất.

   Theo như đúng luật, chỉ những tranh chấp đất đai xác định ai là người có quyền sử dụng đất (gồm cả việc tranh chấp ranh giới giữa các thửa đất với nhau) mới là tranh chấp đất đai. Việc xác định tranh chấp nào là tranh chấp đất đai rất quan trọng, vì thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai và tranh chấp liên quan đến đất đai là hoàn toàn khác nhau.

1.2. Một số lưu ý

   Những tranh chấp sau không phải tranh chấp đất đai:

– Tranh chấp tái sản chung là quyền sử dụng đất giữa bợ và chồng sau khi li hôn

– Tranh chấp về di sản thừa kế là quyền sử dụng đất

– Tranh chấp về giao dịch (giữa mua và bán) quyền sử dụng đất, nhà ở

1.3. Vậy tại sao phải hiểu đúng Tranh chấp đất đai là gì ?

Cần phải có đủ kiến thức để nhận định và phân loại từng loại tranh chấp đất đai vì những lí do sau đây:

Trường hợp 01: Tranh chấp đất đai (loại 1) thì sẽ do Luật Đất đai điều chỉnh, cụ thể:

– Thủ tục giải quyết tranh chấp theo quy định của Luật Đất đai (buộc phải hòa giải tại UBND cấp xã (xã, phường, thị trấn); Nếu không hòa giải mà khởi kiện tại Tòa án thì Tòa sẽ trả lại đơn khởi kiện.

– Trường hợp đất tranh chấp mà có giấy chứng nhận hoặc giấy tờ về quyền sử dụng đất thì cơ quan có thẩm quyền giải quyết sẽ khác với việc không có giấy tờ.

Trường hợp 02: Tranh chấp liên quan đến đất đai (loại 2)

Chủ yếu do Bộ luật Dân sự quy định nên thủ tục giải quyết khác (không giải quyết theo thủ tục của Luật Đất đai). Các bên có thể khởi kiện trực tiếp tại Tòa án mà không phải thông qua hòa giải tại UBND cấp xã.

1.4. Các trường hợp tranh chấp đất

Có rất nhiều trường hợp, các dạng tranh chấp đất đai. Những dạng phổ biến:

– Tranh chấp giữa những người sử dụng đất với nhau về đường ranh giới giữa những vùng đất được phép sử dụng và quản lý. Loại tranh chấp này thường do một bên tự ý thay đổi hoặc do hai bên không xác định được đúng diện tích mình sở hữu. Dù vô tình hay hữu ý đều dẫn đến những tranh chấp.

– Tranh chấp về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trong quan hệ thừa kế; quan hệ li hôn giữa vợ và chồng.

– Đòi lại đất, tài sản gắn liền với đất của người thân trong những giai đoạn trước đây mà qua các cuộc điều chỉnh ruộng đất đã được chia cấp cho người khác.

– Tranh chấp đất đai giữa đồng bào dân tộc địa phương với đồng bào đi khai công xây dựng vùng kinh tế mới; giữa đồng bào, người dân địa phương với các nông trường. dự án, lâm trường và các tổ chức sử dụng đất cá nhân hay nhà nước.

– Tranh chấp trong quá trình thực hiện hợp đồng về chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất,…

– Tranh chấp về việc bồi thường giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng bào mục đích an ninh, quốc phòng, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng.

– Đặc biệt là tranh chấp trong nhóm đất nông nghiệp:

+ Giữa đất trồng lúa với đất nuôi tôm, giữa đất trồng cà phê với trồng cây cao su

+ Giữa đất hương hỏa (đất do ổng bà, tổ tiên để lại) với đất thổ cư …trong quá trình phân chia và quy hoạch để sử dụng đất.

1.5. Những nguyên nhân dẫn đến tranh chấp đất đai ?

1.5.1. Nguyên nhân khách quan

   Chiến tranh với Đề quốc Mỹ kéo dài đã để lại hậu quả khác nhau trên cả hai miền và đã ảnh hưởng rất lớn đến sự chuyển dịch trong lĩnh vực đất đai. Việc ảnh hưởng từ người dân này sang người dân khác; từ tổ tiên cho con cái; từ người dân đến các lãnh đạo địa phương; giữa người dân với nhà nước.

   Hiện nay, trong thời bình và đang trên con đường hiện đại hóa, công nghiệp hóa đất nước. Việc thu hòi đất để mở rộng đô thị, xây dựng kết cấu hạ tầng, thực hiện các dự án đầu tư làm cho quỹ đất canh tác ngày càng giảm.

   Đặc biệt, do tác động mạnh mẽ của cơ chế thị trường làm cho giá đất tăng đã và đang là những áp lực lớn gây nên tình trạng khiếu kiện, tranh chấp đất đai một cách gay gắt.

1.5.2. Nguyên nhân chủ quan

a. Cơ chể quản lí đất đai chưa tốt

   Trong thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về đất đai còn bị buông lỏng, nhiều sơ hở, có khi phạm sai lầm, giải quyết tùy tiện, sai pháp luật.

   Nhà nước thống nhất quản lý đất đai theo quy hoạch chung, có sự phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý đất đai khá rõ. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn tồn tại nhiều sai phạm, non kém về trình độ quản lý của đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý đất đai.

– Hồ sơ địa chính chưa hoàn chỉnh, đồng bộ, nên thiếu căn cứ pháp lý và thực tế để xác định quyền sử dụng và quản lý đất đai của tổ chức, cá nhân,

– Quy hoạch sử dụng đất đai chưa đi vào nề nếp, nên nhiều trường hợp sử dụng đất không hợp lý khó bị phát hiện

– Một số nơi ban hành văn bản pháp lý đất đai không rõ ràng, hoặc chủ trương sai lầm của một số cán bộ đã làm cho

   Ví dụ: Một bộ phận nhân dân hiểu lầm là Nhà nước có chủ trương “trả lại đất cũ”, trả lại đất ông cha, dẫn đến việc khiếu kiện đòi lại đất ngày càng nhiều.

b. Các cán bộ công chức thực hiện quản lí chưa ổn định

   Một bộ phận cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ quản lý đất đai đã thực hiện không tốt nhiệm vụ được giao, thiếu gương mẫu đã lạm dụng chức quyền, vì lợi ích riêng tư hoặc bị kẻ xấu lợi dụng bằng những vất chất hiện hữuu để “đục nước béo cò”, thực hiện những âm mưu đen tối, gây mất ổn định xã hội.

c. Đường lối chính sách cần phải hoàn thiện

   Chính sách đất đai và các chính sách khác có liên quan đến đất đai chưa đồng bộ, có mặt không rõ ràng và đang còn biến động.

   Thực tế áp dụng các chính sách đất đai còn tùy tiện dẫn đến tình trạng:

   Người có khả năng sản xuất nông nghiệp thì thiếu ruộng đất, ngược lại, người có ruộng lại không có khả năng hoặc nhu cầu sản xuất, để đất đai hoang hóa hoặc sử dụng đất kém hiệu quả.

   Tình trạng người nông dân phải ra các đô thị bán sức lao động, gây mất ổn định cơ cấu lao động sản xuất cũng có nguyên nhân từ việc thiếu đất để sản xuất.

d. Tuyên truyền các bộ luật đến các hộ dân chưa tốt

   Công tác tuyên truyền, giáo dục và phổ biến pháp luật đất đai chưa được coi trọng, làm cho nhiều văn bản pháp luật đất đai của Nhà nước chưa được phổ biến sâu rộng trong nhân dân.

Dịch Vụ Giải Quyết Tranh Chấp Đất Đai - Tuấn Lộc Real
Dịch Vụ Giải Quyết Tranh Chấp Đất Đai – Tuấn Lộc Real

2. Dịch vụ giải quyết tranh chấp đất đai của Công ty TNHH Phát triển nhà đất Tuấn Lộc

nhà đất thủ đức

   Tuấn Lộc Real là một trong những công ty tư vấn luật đất đai uy tín tại TPHCM. Với kinh nghiệm 8 năm làm việc, dưới sự hỗ trợ tận tình của đội chuyên viên pháp lý giỏi, giàu kinh nghiệm, chuyên môn sâu, côn cán. Công ty chúng tôi đã tiếp nhận và xử lý thành công hàng ngàn vụ việc liên quan tới nhà đất, làm sổ đỏ, xin giấy phép xây dựng, giải quyết các thủ tục tranh chấp đất đai,…

   Trong đó có không ít các vụ việc tranh chấp đất đai khó giải quyết. Cùng với đó, giá thành dịch vụ luôn cạnh tranh, đã mang tới sự hài lòng cho khách hàng sử dụng.

2.1. Dịch vụ giải quyết tranh chấp đất đai của Tuấn Real gồm:

– Trường hợp đăng ký quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất;

– Trường hợp chuyển nhượng, mua bán quyền sử dụng đất;

– Trường hợp đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất;

– Trường hợp đăng ký thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất;

– Trường hợp đăng ký, xóa đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất;

– Trường hợp tranh chấp khi tách thửa, hợp thửa.

– Trường hợp tranh chấp đất đai có thêm yếu tố nước ngoài.

– Giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

– Và một số trường hợp khác.

2.2. Quy trình cung cấp dịch vụ pháp lí

– Bước 1: Tư vấn và tiếp nhận thông tin hồ sơ vụ việc cùng các chứng cứ, giấy tờ liên quan đến vụ việc tranh chấp.

Quý khách có thể gọi điện qua Hotline, liên hệ trực tuyền (Zalo, Facebook, Chat Web) hoặc đến thẳng công ty của chúng tôi ở địa chỉ :

– Bước 2: Xác định về điều kiện, thẩm quyền giải quyết, thời gian thực hiện và phân công luật sư tư vấn tố tụng giải quyết tranh chấp đất đai;

– Bước 3: Thu thập chứng cứ, tài liệu và các điều kiện chứng minh khác theo quy định pháp luật;

– Bước 4: Hoàn thiện hồ sơ; Thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục cần thiết tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

   Trên đây là phần giới thiệu sơ lược về dịch vụ pháp lí tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai. Dịch vụ do công ty pháp lý bất động sản Tuấn Lộc Real cung cấp. Chúng tôi sẽ giúp quý khách hàng có được những quyền lợi tối ưu nhất khi làm thủ tục tranh chấp đất đai. Hi vọng sự uy tín, chuyên nghiệp và hợp pháp sẽ là điểm đến lý tưởng cho các thân chủ.

Khi có nhu cầu sử dụng loại hình dịch vụ này, bạn hãy liên hệ tới Tuấn Lộc Real theo thông tin dưới đây để nhận được sự tư vấn nhanh chóng 24/7.

Xin cảm ơn!


Để được tư vấn trực tiếp, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Bộ phận Tư vấn Pháp lý Tuấn Lộc Real

Add: 107/6/13 Đường 38, Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Hotline:  0938 392 268

Website: https://alonhadatthuduc.com/ 

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý khách hàng.

Trân trọng!

Xem thêm các tin tức khác:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên Hệ
challenges-icon chat-active-icon