Biệt thự đường 23 HBC gần bên sông

23.000.000.000