Lô đất Mặt tiền kinh doanh dg số 1 Trường Thọ

6.500.000.000